Suwałki z drona | Suwałki z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Suwałki z drona | Suwałki z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

Suwałki z drona | Suwałki z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

▸Suwałki to miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego. Suwałki zostały założone w 1690 r. przez kamedułów wigierskich. Była to malutka osada licząca sobie dwa domy. Legenda mówi, iż nazwa – Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie „dzuków” – Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę – oznacza „zbieraninę”. Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie – przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku wieś dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe. Król August II Mocny nadał miejscowości prawa miejskie 2 maja 1720 roku. Ustanowił również cotygodniowy targ i cztery jarmarki w roku. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romualda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzyżem. Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski trafiła w ich ręce. Do końca XVII wieku zabudowa Suwałk była wyłącznie drewniana – ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasteczka. Od 1815 roku miasto rozwijało się dynamicznie dzięki umieszczeniu tu siedziby władz województwa augustowskiego Królestwa Polskiego, a także położeniu na ważnym trakcie z Warszawy do Petersburga. Na początku drugiej połowy XIX wieku Suwałki były jednym z największych miast Królestwa Polskiego. W latach siedemdziesiątych XIX wieku, władze carskie przekształciły Suwałki w wielki ośrodek garnizonowy. Po II wojnie światowej Suwałki wolno odbudowywały się i rozwijały. W roku 1975 zostały stolicą województwa suwalskiego. Stan ten utrzymał się do roku 1998, kiedy to utraciły status miasta wojewódzkiego.

▸ Źródło: http://www.sauna.osinki.pl/szlak_turystyczny.php

Przewiń do góry