Gorzów Wielkopolski z drona | Gorzów Wielkopolski z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Gorzów Wielkopolski z drona | Gorzów Wielkopolski z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

Gorzów Wielkopolski z drona | Gorzów Wielkopolski z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k]

▸2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego Albreht de Luge upoważniony został do założenia miasta o nazwie Landisberch Nova. Położone ono było na terenie Kasztelanii Santockiej, stanowiącej wiano Konstancji – córki księcia Wielkopolskiego Przemysła I, poślubionej margrabicowi brandenburskiemu Konradowi. Gorzów był jednym z pierwszych miast lokowanych nad dolną Wartą. Jego położenie u ujścia Kłodawy (Kłodawki) do Warty na skrzyżowaniu wodnych i lądowych szlaków komunikacyjnych, dawało dogodne warunki do rozwoju urbanizacji i powiększania miasta, które rozkwitało dzięki pracy kupców i rzemieślników. Gorzów stał się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym. Obie rzeki przysparzały miastu majątku, powodowały jednak stale powtarzające się powodzie. W swej długiej, ponad 750-letniej historii Gorzów wielokrotnie był niszczony przez pożary i wojny, pustoszony przez zarazy. W 1433 r. przeżył oblężenie husytów, w XVII wieku przez kilkadziesiąt lat znosił szwedzką okupację, utrzymywał wojska rosyjskie w wojnie 7-letniej, opłacał się kontrybucją armii Napoleona. Okres między Wiosną Ludów a I wojną światową to dla Gorzowa najlepszy i najspokojniejszy czas. Miasto rozwijało się dynamicznie nie mieszcząc się już w granicach średniowiecznych umocnień. Poza ich murami, na przedmieściach powstały liczne fabryki i domy. Połączenia drogowe i kolejowe z innymi miastami, a także rozwój żeglugi parowej na Warcie sprzyjał zamożności miasta, które zyskało opinię stabilnego ekonomicznie. Landsberg nazywano również miastem parków i ogrodów. Najtragiczniejszą z wojen okazała się II wojna światowa. Garnizon niemiecki wycofując się do Kostrzyna wysadził oba mosty, a oddziały Armii Radzieckiej spaliły stare miasto. 30 stycznia 1945 roku Landsberg stał się polskim Gorzowem. Nastąpił ponowny szybki rozwój miasta. Już w połowie lat 60. mieszkało tu 50 tys. osób, przekraczając stan sprzed wojny. W końcu lat 60. Gorzów przeżywał drugi w swych dziejach boom budowlany, stając się miastem średniej wielkości. W 1975 r. został stolicą województwa gorzowskiego, a w 1979 urodziła się 100-tysięczna gorzowianka. Dziś Gorzów rozciąga się na powierzchni 86 km2 i liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. jest siedzibą wojewody i stolicą nowego województwa lubuskiego. Wiele z przedsiębiorstw działających na naszym rynku posiada europejskie certyfikaty jakości. Gorzów współpracuje z wieloma miastami europejskimi i podejmuje szereg działań na rzecz integracji europejskiej. W 1999 r. został otwarty Ośrodek Kultury Francuskiej Alliance Francaise. Nasze działania zostały dostrzeżone na forum Unii Europejskiej, czego wyrazem było uhonorowanie Gorzowa we wrześniu 1999 r. Dyplomem Rady Europy. Jesteśmy również laureatami konkursu ” Miasto a wymagania Unii Europejskiej” zorganizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej. Wyniki badań potwierdziły nasze duże zaangażowanie i spore osiągnięcia w dostosowaniu miasta do europejskich standardów w ochronie środowiska. Gorzów jako centrum obszaru stanowiącego zielone płuca Polski jest doskonałą bazą wypadową na rajdy turystyczne. Okolice miasta stanowią jeziora, rzeki, lasy, w tym trzy puszcze, liczne parki narodowe i rezerwaty przyrody. Zaledwie 50 km od Gorzowa znajduje się największy w Europie rezerwat nietoperzy, a także rezerwat ptactwa wodnego. W samym mieście parki stanowią ważny element zieleni i służą mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Gorzów posiada 12 parków o powierzchni 128 ha oraz zieleńce zajmujące powierzchnię około 53 ha, które okalają tereny wokół placów i budynków oraz narożniki ulic. Dzisiejszy Gorzów to miasto pełne życia i różnorodności. Zewnętrznemu obserwatorowi jawi się jako bogata mozaika ciekawych obiektów, zdarzeń i ludzi. Swoich mieszkańców i gości bawi wieloma barwnymi, często niszowymi inicjatywami i wydarzeniami kulturalnymi. Miasto ma spory potencjał „duchowy”. Odkrywany przez przybyszów naprawdę urzeka. Wszak Gorzów to specjalista od zadań nieszablonowych: festiwali najbardziej wolnościowych gatunków muzycznych na świecie , nietypowych mebli miejskich (pomniki gorzowian, niski punkt widokowy, Schody Donikąd), pionierskich i odważnych działań (Dzwon Pokoju, Scena Letnia, parada orkiestr dętych), restytucji zawodów rzemieślniczych, działalności artystów miejskich, nietypowych sportów w mieście (żużel, bule). Wszystko to wyróżnia Gorzów wśród miast o podobnej skali.

▸ Źródło: http://www.gorzow.pl/PL/3015/Historia_miasta/

Przewiń do góry