Góra Kamieńsk | Zima 2021 | LECE W MIASTO™ [4k]

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Góra Kamieńsk | Zima 2021 | LECE W MIASTO™ [4k]

Góra Kamieńsk | Zima 2021 | LECE W MIASTO™ [4k]

▸ Góra Kamieńska popularniej zwana przez wszystkich Góra Kamieńsk to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce – 395 m n.p.m. Została usypana przez gigantyczne zwałowarki bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego z 1,4 mld m3 nadkładu – (piaski, żwiry, iły i ich mieszaniny, glina) zebranego z Odkrywki Bełchatów/Pola „Bełchatów”, a następnie została zrekultywowana. Wzniesienie zostało najpierw właściwie ukształtowane, połączone z terenami przyległymi poprzez budowę systemu dróg i pochylni oraz budowę systemu odwodnienia powierzchniowego. Potem nastąpiła faza jego rekultywacji, która polegała na odtworzeniu gleby oraz wprowadzeniu roślinności zielnej, wprowadzeniu gatunków drzewiastych i pielęgnacji nasadzeń. Góra Kamieńsk zalesiana była od 1977 r., zakończenie prac nastąpiło w 1995 r. (18 lat) Obecnie zwałowisko przekazane zostało Lasom Państwowym do dalszego zagospodarowania. I tak w wyniku kompleksowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych powstało najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Zrekultywowana Góra Kamieńsk jest najlepszym dowodem na to, że zmiany powierzchni terenu związane z prowadzeniem eksploatacji metodą odkrywkową, mają charakter przejściowy i nie godzą w sposób istotny w podstawowe procesy życia biologicznego, a teren poeksploatacyjny z powodzeniem przywracany jest poprzedniej lub innej działalności gospodarczej.

▸ źródło http://gorakamiensk.info/index.php?page=dzieje-gory-kamiensk

Przewiń do góry