Ełk z lotu ptaka | Ełk z drona | LECE W MIASTO™ [4k]

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Ełk z lotu ptaka | Ełk z drona | LECE W MIASTO™ [4k]

Ełk z lotu ptaka | Ełk z drona | LECE W MIASTO™ [4k]

▸ O MIESCIE EŁK

Ełk jest największym miastem Mazur i obok Mikołajek oraz Giżycka najpopularniejszą miejscowością wypoczynkową regionu. Nic w tym dziwnego, bowiem leży bezpośrednio nad jeziorem Ełk i rzeką o tej samej nazwie, a w promieniu 20 kilometrów od miasta znajduje się aż 100 jezior połączonych ze sobą kanałami i rzekami. Miasto powstało z osady rybackiej, która została założona na jego dzisiejszym obszarze w początkach XV w. W tym samym stuleciu Ełkowi zostały nadane prawa miejskie. Wiek kolejny był czasem prężnego rozwoju miasta, który wyraźnie się wiązał z napływem osadników z Mazowsza i przyjęciem przez księcia Albrechta protestantyzmu. Miasta nie oszczędziły liczne klęski w postaci pożarów, epidemii dżumy i zniszczeń spowodowanych konfliktami zbrojnymi.

Obie wojny światowej również brutalnie się z nim obeszły, niszcząc je dotkliwie. We wczesnym średniowieczu, na wyspie jeziora Ełk istniała jaćwieska strażnica. W tym samym miejscu, w latach 1398-1406, Krzyżacy wybudowali mały zamek. Miał on położenie strategiczne oraz dawał dobre zabezpieczenie okolicznej ludności. W kilka lat po bitwie pod Grunwaldem zamek ten został niestety zburzony. Pierwszym, który wymienia nazwę Łek jest nasz Polski kronikarz – Jan Długosz. Nazwę ta wzięła się od rzeki. Wysuwano też hipotezę, że nazwa ta wywodzi się od słowa łęg – nadbrzeżna łąka. Obecna forma Ełk powstała z miejscownika „we Łku”; „e” z przyimka „we” zaczęto używać jako przynależne do nazwy i tak powstało „w Ełku”.

▸ PRAWA MIEJSKIE

Dzięki korzystnemu położeniu Ełk rozwijał się szybko i wkrótce otrzymał prawa miejskie od wielkiego mistrza Pawła von Russdorfa. Z powodu rozbieżności przekazów za datę nadania przyjmuje się rok 1425, czyli datę założenia wsi. Po zakończeniu wojny 13-letniej rozpoczęło się dalsze zasiedlanie okolicznych terenów. W 1499 r. Ełk liczył już około 600 osób. Pierwsza parafia powstała w 1469 r. Okresem największego rozwoju miasta był XVI w., kiedy książę Albrecht nadał przywilej targu tygodniowego (1560 r.). W tym okresie także wydawano tutaj książki w języku polskim.

Od 1599 r. – istniejąca wcześniej- szkoła stała się szkołą książęcą. Zbudowano również szpital. Ełk nawiedzało wiele klęsk: 1625 – zaraza, 1651 – wielki pożar, 1655 – Tatarzy , którzy spalili miasto i wymordowali ludność, 1688 – ponownie pożar. Stagnacja wkraczała w rozwój miasta. W XVIII wieku założono szkołę i pierwszą aptekę. W 1800 r. powstało polskie seminarium nauczycielskie. Pierwsza połowa XIX w. przyniosła kolejne tragedie. Pożary spowodowały, że zabytki z poprzednich wieków nie istnieją. Ełk sprawia wrażenie miasta XIX-wiecznego. W roku 1868 nastąpiło otwarcie linii kolejowej Ełk – Królewiec.

▸ OKRES I WOJNY SWIATOWEJ

W okresie I wojny miasto znalazło się na linii frontu. Trzykrotnie dostawało się w ręce Rosjan. Na skutek bombardowań zniszczone zostało cale śródmieście, odbudowane w okresie międzywojennym. Nastąpił wówczas okres rozwoju gospodarczego miasta. Dalszy jego rozwój przypadł na lata powojenne. W 1992 roku Ełk stał się siedzibą Diecezji, a w 1999 – stolicą powiatu. Jedną z największych atrakcji turystycznych miasta jest przejażdżka kolejką wąskotorową. Zbudowano ją w latach 1910-1917. W czasach świetności tabor kolejki liczył 4 parowozy i 42 wagony. Dziś kolejka kursuje na trasie Ełk-Sypitki. Po drodze mija jezioro Nieciecz. Warto również zwiedzić muzeum znajdujące się w dawnym budynku stacji.

Znajdują się w nim m.in. kolekcje czapek kolejarskich i lamp. Ełk nie ma na swoim obszarze zbyt wielu zabytków, ale wśród istniejących wyróżnia się wieża wodna z 1895 r. Prezentuje się bardzo dostojnie. Jest własnością Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej “Mazury”, które we wnętrzu wieży gromadzi przeróżne przedmioty sprzed 1945 r., które opowiadają o życiu codziennym dawnej niemiecko-mazurskiej ludności Ełku. Kiedyś będzie tu muzeum. Wieża dostępna jest do zwiedzania w sezonie letnim. Warto skorzystać z tej możliwości, chociażby po to, aby podziwiać piękną panoramę miasta i okolic roztaczającą się z ostatniego piętra budowli.

▸ Źródło: https://suwalszczyzna.com.pl/info/miejsca/elk

Przewiń do góry