Biała Podlaska z drona | Biała Podlaska z lotu ptaka | Cinematic | LECE W MIASTO™ [4k]

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Biała Podlaska z drona | Biała Podlaska z lotu ptaka | Cinematic | LECE W MIASTO™ [4k]

Biała Podlaska z drona | Biała Podlaska z lotu ptaka | Cinematic | LECE W MIASTO™ [4k]

▸ Biała Podlaska leży w zabagnionej dolinie rzeki Krzny, na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych: Podlasia i Polesia. Powstanie Białej sięga 1 poł. XV w. Jej ukształtowanie przebiegało etapami od osady dworskiej, targu do lokacji miasta. Prawa miejskie uzyskała na początku XVI w. Źródła pisane mówią, że pierwszym znanym właścicielem Białej był Mikołaj Nasuta. Biała kilkakrotnie zmieniała właścicieli, należała do Zabrzezińskich, Illiniczów, Kiszków, a od 2 poł . XVI w. do magnackiego rodu Radziwiłłów, książąt na Ołyce i Nieświeżu. Od tej pory przez dwa i pół wieku historia Białej i Podlasia nierozerwalnie związana była z dziejami tego rodu. Okres ten przyniósł rozkwit i przyczynił się do szybkiego rozwoju miasta, przez długi czas zwanego Białą Książęcą lub Białą Radziwiłłowską. Za swojego władania Radziwiłłowie wznieśli na terenie miasta wspaniały pałac, wybudowali liczne kościoły jak np. św. Anny, św. Antoniego i Narodzenia NMP, które do dziś stanowią dumę mieszkańców. Radziwiłłowie wspierali fundację Akademii Bialskiej, którą w 1633 r. ustanowiono filią Akademii Krakowskiej. W 2 poł. XVII w. nadali miastu prawa magdeburskie i herb, przedstawiający św. Michała, stojącego na zabitym smoku i trzymającego w lewym ręku miecz, a w prawym wagę. Od poł. XIX w. następował powolny upadek dawnej świetności książęcej rezydencji i miasta. Przyczyniły się do tego klęski żywiołowe, zmiana właścicieli i zabory. Od 1815 r. Biała pozostawała pod zaborem rosyjskim. W tym czasie została stolicą powiatu, ośrodkiem administracyjnym i sądowym, co uchroniło miasto przed całkowitym upadkiem. W latach 20-tych XIX w. zbudowano, biegnący przez miasto bity trakt warszawsko- brzeski, a w 1867 r. zaś linię kolejową Terespol-Biała-Warszawa. W 1869 r. powstała Fabryka Przemysłu Drzewnego H.B. Raabego. Od 1874 r. działała Straż Pożarna. W czasie I wojny światowej miasto znalazło się od sierpnia 1915 r. pod okupacją niemiecką. Biała Podlaska i powiat bialski podlegały wydzielonej Komendzie Etapów Naczelnego Dowództwa Armii Wschodnich (tzw. Ober-Ost). Ponad trzyletnia okupacja zakończyła się dla miasta dopiero 31 grudnia 1918 r. Wkroczyły wówczas do Białej wojska polskie – 34 pułk piechoty, Niemcy się zaś wycofali. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Biała pozostawała ośrodkiem władz powiatowych i znaczącym ośrodkiem gospodarczym. Ponownie uruchomiono fabrykę Raabego. Od 1922 r. istniała tu fabryka lnu. W 1924 r. uruchomiono Podlaską Wytwórnię Samolotów. Oddano do użytku nowoczesną rzeźnię w 1929 r., a w 1935 r. elektrownię. W 1939 r. wybudowano dworzec PKS. Ponownie Biała Podlaska i Południowe Podlasie znalazło się w ogniu walk zbrojnych w czasie wojny polsko-sowieckiej. W dniu 3 sierpnia 1920 r. batalion zapasowy 34 pp stoczył walkę pod Białą Podlaską w okolicach Białki, Kozuli, Cicibora Wielkiego. Oddziały sowieckie zostały tymczasowo wyparte w stronę Bugu. Ostateczne usunięcie sowietów z Białej nastąpiło w dniu 17 sierpnia 1920 r. Napad Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. zaznaczył się w Białej Podlaskiej licznymi nalotami. Zniszczono niektóre rejony miasta (fabrykę samolotów), zginęła również ludność cywilna. Biała Podlaska przez cały wrzesień 1939 r. była jedynym miastem na Lubelszczyźnie wolnym od wojsk niemieckich. Za to od 26 września do 10 października przebywali Rosjanie. W dniu 11 października do miasta wkroczyli Niemcy. Rozpoczęła się prawie pięcioletnia okupacja niemiecka. W ramach akcji AB w dniu 16 listopada 1939 r. aresztowano niemal wszystkich nauczycieli szkół średnich. Ludność żydowska trafiła do obozów zagłady w Sobiborze i Treblince. Podczas okupacji na terenie Białej i Podlasia działał ruch oporu związany ze strukturami ZWZ, AK, BCH, GL, NSZ. Dzień wyzwolenia z pod okupacji niemieckiej nastąpił w dniu 26 lipca 1944 r. Wówczas do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. W ciągu ostatniego półwiecza liczba ludności w Białej wzrosła do 60 tys. Powstawały różne inwestycje. W 1967 r. rozpoczęto budowę Zakładu Przemysłu Włókienniczego „ Biawena”, w 1969 r. powstał Bialska Fabryka Mebli. Funkcjonowało lotnisko wojskowe. W 1975 r. Biała Podlaska została stolicą województwa bialskopodlaskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 r. znalazła się w granicach województwa lubelskiego i ma status powiatu grodzkiego. Dzisiaj Biała Podlaska znana jest z istnienia Akademii Wychowania Fizycznego oraz Państwowej Szkoły Wyższej. Po świetności lotniska i dawnych zakładów przemysłowych niewiele pozostało.

▸ Źródło: http://www.staszic.kylos.pl/historia/biala-krotki-rys-historyczny.html

Przewiń do góry